در یک نگاه مقایسه کل طرح های آموزشی

کلیه اطلاعات در خصوص انواع طرح های سالانه و ترمی به همراه تعداد جلسات در هفته و ساعات و افراد در کلاس ها و هزینه ها را می توانید در این صفحه دیده و با هم مقایسه نمایید

 

طرح ثبت نامی سالانه :

طرح ثبت نام ترمی: