دوره ها

دوره های ما بر اساس قرار داد ها با مراکز آموزشگاهی سراسر کشور است که توانایی و مجوز لازم جهت آموزش مجازی را داشته اما بستر مناسب آن را در اختیار ندارند و این در حالی است که آموزشگاه مجازی فراسخن این بستر را در اختیار این دست آموزشگاه ها قرار می دهد.

در ادامه شما لیست دوره ها را به تفکیک دروس خواهید دید و می توانید با مطالعه توضیحات از شرایط هر دوره اطلاعات کافی کسب کنید و در صورتی که پاسخ شما در این بخش نبود در انتهای همین صفحه می توانید  سوالات خود را درج کنید تا در اولین فرصت همکاران ما  پاسخگو باشند.

آموزش زبان انگلیسی از کلاس هفتم تا کنکور تحت مجوز آموزشگاه پیام آوران شاهد در کلاس های مجازی تفکیک شده جنسی همراه با اساتید تفکیک شده در دوره های :

 • ماهانه
 • ترمی
 • نیم ساله
 • یک سال تحصیلی (9 ماهه)
 • آموزش مجازی خصوصی

آموزش زبان عربی از کلاس هفتم تا کنکور تحت مجوز آموزشگاه پیام آوران شاهد در کلاس های مجازی تفکیک شده جنسی همراه با اساتید تفکیک شده در دوره های :

 • ماهانه
 • ترمی
 • نیم ساله
 • یک سال تحصیلی (9 ماهه)
 • آموزش مجازی خصوصی

آموزش تست انگلیسی ویژه کنکوری ها تحت مجوز آموزشگاه پیام آوران شاهد در کلاس های مجازی تفکیک شده جنسی همراه با اساتید تفکیک شده در دوره های :

 • ماهانه
 • ترمی
 • نیم ساله
 • یک سال تحصیلی (9 ماهه)
 • آموزش مجازی خصوصی

آموزش تست عربی ویژه کنکوری ها تحت مجوز آموزشگاه پیام آوران شاهد در کلاس های مجازی تفکیک شده جنسی همراه با اساتید تفکیک شده در دوره های :

 • ماهانه
 • ترمی
 • نیم ساله
 • یک سال تحصیلی (9 ماهه)
 • آموزش مجازی خصوصی