انسان باش تا جاودانه زندگی کنی !

کد خبر : 18501

14 بازدید40 views

 به این دلیل که اگر اصولگرایان این تحلیل را قبول داشتند که آقای روحانی اصولگرا است و حرف اصلاح‌طلبان برایش اهمیتی ندارد، دلیل نداشت که آنقدر با آقای روحانی مخالفت کنند و نقدهایی که واقعا به دولت وارد نیست را نسبت به دولت مطرح کنند. اگر اصولگرایان این تحلیل‌ها را می‌کنند، به نظر من حرف […]

 به این دلیل که اگر اصولگرایان این تحلیل را قبول داشتند که آقای
روحانی اصولگرا است و حرف اصلاح‌طلبان برایش اهمیتی ندارد، دلیل نداشت که
آنقدر با آقای روحانی مخالفت کنند و نقدهایی که واقعا به دولت وارد نیست را
نسبت به دولت مطرح کنند. اگر اصولگرایان این تحلیل‌ها را می‌کنند، به نظر
من حرف خودشان را باور ندارند.

۳۰۲

نظرات بسته شده است.