انسان باش تا جاودانه زندگی کنی !

کد خبر : 19448

12 بازدید35 views

به گزارش #فراسخن، علیرضا ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست ۱۳۵ اتحادیه بین المجالس با عنوان «پاسخگویی سازمان ملل متحد در قبال اتهامات مربوط به استثمار و سوءاستفاده جنسی توسط نیروهای حافظ صلح ملل متحد» این مطلب را بیان کرد.ابراهیمی ادامه داد: متاسفانه به رغم سیاست های کنونی سازمان ملل متحد جهت ممانعت از ارتکاب استثمار […]

به گزارش #فراسخن، علیرضا ابراهیمی روز چهارشنبه در نشست ۱۳۵ اتحادیه بین المجالس با عنوان «پاسخگویی سازمان ملل متحد در قبال اتهامات مربوط به استثمار و سوءاستفاده جنسی توسط نیروهای حافظ صلح ملل متحد» این مطلب را بیان کرد.
ابراهیمی ادامه داد: متاسفانه به رغم سیاست های کنونی سازمان ملل متحد جهت ممانعت از ارتکاب استثمار و سوءاستفاده های جنسی در ماموریت های حفظ صلح سازمان ملل متحد، اتهامات اخیر شکست سیستماتیک سازمان ملل و کشورهای تامین کننده نیرو را نه تنها ممانعت از وقوع این جرایم، بلکه گزارش دهی موثر، محاکمه مرتکبان و نیز ارائه خدمات به قربانیان را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: نیروهای سازمان ملل نبایستی به هیچ وجه تصویر این سازمان را به واسطه صدمه زدن به مردمی که به آن خدمت می کنند، مخدوش نمایند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: در این رابطه ما سازمان ملل متحد را تشویق می کنیم تا اجرای سیاست عدم تحمل در قبال هرگونه سوءرفتار از جمله استثمار و سوءاستفاده جنسی را ادامه دهد.
وی اظهار کرد: ما نیازمندیم این موضوع درک شود که تحقیق در مورد اتهامات مربوط به استثمار و سوءاستفاده جنسی وظیفه اصلی کشورهای تامین کننده نیروی نظامی و پلیس برای عملیات حفظ صلح ملل متحد بوده و این کشورها باید اقدامات مناسب را در مورد اتهامات مربوطه انجام داده و متهمان را در زمینه این اتهامات پاسخگو نمایند.
این نماینده مجلس گفت: از این طریق کشورهای تامین کننده نیروی نظامی و پلیس می توانند تعهد خود به سیاست عدم تحمل در برابر جرایم مربوطه را نشان داده و منزلت اکثریت صلح بانان که وظایف خود را با جدیت انجام می دهند، را حفظ نمایند.
ابراهیمی اظهار کرد: در این رابطه مجالس کشورهای تامین کننده نیرو برای عملیات حفظ صلح مسئولیتی سترگی جهت اتخاذ تدابیر لازم جهت جلوگیری از وقوع این جرایم و سپردن متهمان به دست عدالت برعهده دارند.
به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: ایران به عنوان یک کشور تامین کننده نیرو برای عملیات حفظ صلح ملل متحد حمایت قوی خود را از اجرای یک سیاست عدم تحمل در برابر استثمار و سوءاستفاده جنسی در ماموریت های حفظ صلح ملل متحد توسط صلح بانان اعلام می نماید و بر مسئولیت مشترک پارلمان های جهان در تقویت مقابله با این پدیده و ایجاد نظامی جهت پاسخگو نمودن مرتکبان تاکید می نماید.
سیام**۳۰۶۱**۱۴۸۸ *شبس *تنظیم کننده: میترا بلندقامتی*انتشاردهنده:بهمن بامداد**

انتهای پیام /*

ارتباط با سردبیر:
info@farasokhan.irتماس بی واسطه با مسئولین

نظرات بسته شده است.