مزایای استفاده از آموزش مجازی به طریق ویدئو کنفرانس

مزایای استفاده از ویدئو کنفرانس در موسسات آموزشی به خوبی نشان داده شده است. مطالعات آکادمیک در زمینه استفاده از تجهیزات ویدئو کنفرانس نشان دهنده این موضوع است که در زمینه زمان و هزینه، صرفه جویی زیادی صورت گرفته و بیشتر

۷ باور نادرست درباره استفاده از ویدئو کنفرانس

هزینه بالا هر چند این باور که سیستم های تصویری و سیستم های کنفرانس قدیمی بسیار پر هزینه بوده است، درست می باشد اما باید این نکته را مورد توجه قرار دهیم این باور در مورد تمام تکنولوژی های ویدیو بیشتر